LIVNO Započinje program obuke rada na računaru za neuposlene

Srednja strukovna škola 'Silvije Strahimir Kranjčević' iz Livna u suradnji sa Županijskim zavodom za upošljavanje u Livnu provodi…