#psalam

 Koga da se bojim, pred kime da strepim?

Koga da se bojim, pred kime da strepim?

Nek’ se vojska protiv mene utabori, srce se moje ne boji.

U Kristovu je srcu naša snaga

U Kristovu je srcu naša snaga

Ljudsko srce čezne za mirom koji je, prema biblijskome shvaćanju, punina svih dobara. U tome smislu 62. psalam kaže da je takav mir samo u Bogu.