Najgora profesija u 2013. je...

Od 200 profesija koje su rangirane od najviše do najmanje poželjne, prema faktorima poput okruženja, prihoda i stresa, na posljednjem se…