#prodavacice ljubavi

Proricanje sudbine iz dlana je legalno

Proricanje sudbine iz dlana je legalno

Vlada Federacije BiH donijela je još 2004. godine Odluku o standardnoj klasifikaciji zanimanja koja se temelji na Međunarodnoj klasifikaciji ISCO – 88. Zbog toga…