#pročišćavanja voda

Umjetni otok sa ciljem pročišćavanja voda

Umjetni otok sa ciljem pročišćavanja voda

Močvare su poznate po svojoj sposobnosti čišćenja vode: njihova gusta vegetacija hvata višak hranjivih tvari i teških zagađivača te pomažu u održavanju plovnih putova.