#prirodni potencijali

Polovina građana živi na granici siromaštva..., na korak od gladi

Polovina građana živi na granici siromaštva..., na korak od gladi

Na pragu je zima i niske temperature koje će zasigurno utjecati na povećan broj siromašnih osoba, kojih je u BiH svake godine sve više.