Pozitivan prirodni prirast u župi Humac za 2010. godinu

Tako je u prošloj godini na Humcu kršteno ukupno 170 djece (153 s područja župe i 17 djece koji ne žive u našoj župi), a u…