#Prim. dr. Nado Bukvić

Uspješno održan simpozij iz ortopedije

Uspješno održan simpozij iz ortopedije

U organizaciji Klinike za ortopediju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u Etno selu Herceg u Međugorju održan je…