#približavanjem BiH Europskoj uniji

Ispod Pelješkog mosta moći će proći cijela flota

Ispod Pelješkog mosta moći će proći cijela flota

Nova, jeftinija varijanta projekta isplativija je od prethodne, a gabariti zadovoljavaju zahtjev BiH za plovidbom brodova.