Sinjska alka u NEW YORKU

Izložba se realizira u suradnji s Vladimirom Drobnjakom, veleposlanikom u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u New Yorku, a financiranje…