# prevencije bolesti

 Zdrava djeca na sibirski način

Zdrava djeca na sibirski način

Moguće da ima ljudi na svijetu koji smatraju ovu praksu okrutnom, no ne i ravnateljica vrtića "Broj 168"