#pred najvišim sudskim tijelom UN-a

Srbija je prekršila UN-ovu konvenciju o genocidu

Srbija je prekršila UN-ovu konvenciju o genocidu

U Srbiji je na vlast došla nova garnitura, koja se odbija suočiti s istinom o prošlosti i zato je potrebno da sud utvrdi kako je Srbija prekršila UN-ovu konvenciju…