#posvećeni temelji pravoslavne crkve

Mostarski paroh Radivoje Krulj: 'Onaj tko sprječava izgradnju katoličke crkve u Drvaru ne može se zvati kršćaninom'

Mostarski paroh Radivoje Krulj: 'Onaj tko sprječava izgradnju katoličke crkve u Drvaru ne može se zvati kršćaninom'

Prije nekoliko dana u općini Tomislavgrad posvećeni su temelji pravoslavne crkvice na Mandinoj Gradini, lokalitetu između Mandinog Sela i Rašćana, koja se…