#pokrenite biznis

Pokrenite biznis čestitajte blagdane vlastitim čestitkama

Pokrenite biznis čestitajte blagdane vlastitim čestitkama

Ukoliko idete na ručnu izradu nabavite sav potreban materijal - od olovke i papira do bojica i ukrasa, ljepila...