podravka vegeta | Hercegovina.Info

#podravka vegeta

Svi je znali kao 'tetu Vegetu'!

Svi je znali kao 'tetu Vegetu'!

Profesorica Zlata Bartl rođena je u Docu kraj Travnika 1920. godine, a odrasla je u Sarajevu. Nakon mature upisala je studij u Sarajevu, a na Prirodoslovnom fakultetu je diplomirala fiziku, kemiju,…