#Pero Marijanović

Prof. dr. Pero Marijanović (27. XI. 1950.- 23. IV. 2010.)

Dana 23. travnja je preminuo, a 25. travnja t. g. na počivalištu Ljucima kod Stoca pokopan prof. dr Pero Marijanović.