#Pećina – Katedrala

Pećina – Katedrala

Pećina – Katedrala

PEĆINA-KATEDRALA Duvnjaci su u ovoj pećini u strahu od Osmanlija slavili mise, vjenčavali se, krstili...