#Oxfam

Najzdraviju hranu na svijetu ima Nizozemska, Hrvatska na 30. a BiH na 57. mjestu

Najzdraviju hranu na svijetu ima Nizozemska, Hrvatska na 30. a BiH na 57. mjestu

Oxfam je rangirao zemlje prema dostupnosti hrane i njezinoj kvaliteti te prema cijeni.