#opstipacija

Oštećenje više perifernih živaca: Polineuropatija

Oštećenje više perifernih živaca: Polineuropatija

Od jedva primjetnih simptoma do atrofije mišića i oštećenja živaca