#Omega Comerc

Omega Comerc: Naši proizvodi su kvalitetni i zdravstveno sigurni za konzumaciju

Mesna industrija OMEGA COMERC iz Visokog je kompanija koja se bavi proizvodnjom, preradom i prometom mesa i mesnih prerađevina.