#olakšice

Carinske olakšice BiH ne može dati samo Hrvatskoj

Izmjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU, koje se odnose na carine, vrijedile bi za proizvode iz cijele EU...