NAJPAMETNIJI ODLAZE BiH treća na svijetu po odljevu mozgova

Kada ljudi u bogatim zemljama brinu zbog migracija, oni obično misle na slabije plaćenu radnu snagu koja se na tržištu rada bori za…