#ocjena kvalitete

Asfaltni sloj na sarajevskoj obilaznici je regularan

Asfaltni sloj na sarajevskoj obilaznici je regularan

Dvije nezavisne tvrtke, Centralni putni laboratorij iz Novog Sada i zagrebački IGH, ispitali su kvalitetu ugrađenog asfalta na sarajevskoj obilaznici LOT 2, dionica…