ORGANIZACIJE I IZ HERCEGOVINE Više organizacija s Balkana se udružilo u savez protiv izgradnje mHE

"Voda je izvor života i ne može biti predmetom privatizacije i trgovine. Voda nije osobna svojina nego ljudsko pravo. Na ovim principima i…