Noj napao djevojčicu na poniju

A posve je sigurno da djeca ne bi trebala jahati u njihovoj blizini.