Nikolina i Nikola: Kakvo se značenje skriva iza popularnih imena?

Ime Nikola i ženska izvedenica Nikolina dolaze od starog grčkog imena Nikolaos nastalog od riječi nike (pobjeda) i laos (narod). Prema numerologiji,…