#Nikoal Tesla

Hrvatski ili srpski Nikola Tesla?

Hrvatski ili srpski Nikola Tesla?

Vječiti spor oko toga je li Tesla bio hrvatski ili srpski znanstvenik je jedna od tema kojom se bave listovi na njemačkom jeziku. Tisak piše opširno i o "izborima u…