Superbakterija ugrožava pacijente na operacijama

Superbakterija nazvana New Delhi metalo - beta - laktamaza sadrži enzim koji omogućava bakterijama razvoj otpornosti na beta-laktam antibiotike.…