#neretvanski specijalitet

Neretvanska brudetijada - svježa jegulja, žabe i cipli

U Opuzenu je održana 11. neretvanska brudetijada. Na stolovima na pjaci našli su osnovni sastojci brudeta - svježa jegulja, žabe i cipli. Ove godine brudetijada je…