#Naše ptice

Postavljeni edukativni panoi i promatračnice za ptice

Postavljeni edukativni panoi i promatračnice za ptice

Članovi Udruge "Naša baština" ovih su dana postavili edukativne panoe i promatračnice za ptice na lokacijama oko Duvanjskog polja ...