U Mostaru se primjenjuje Orff muzikoterapija u rehabilitaciji i edukaciji

...„Orf Muzikotrepija u rehabilitaciji i edukaciji" namijenjenu stručnjacima. Tijekom tri modula polaznici su kroz obuku upoznati s osnovama…