#Most Dubrovnik

Pogled sa mosta preko Rijeke dubrovačke

Izgradnja mosta preko Rijeke dubrovačke stara je više od trideset godina, a realizacija je počela 1989. godine kada se krenulo sa izgradnjom prilaznih cesta.