#Montmartre

HERCEGOVINA.info u sjevernom dijelu Pariza poznatom Montmartre

HERCEGOVINA.info u sjevernom dijelu Pariza poznatom Montmartre

Montmatre je povjesno okupljalište osoba koje traže inspiraciju....umjetnika,glumaca,kockara,dama sumnjivog morala...