#mons. Henryk Hoser


Monsinjor kojeg Hercegovina voli tvrdi: Na putu smo koji vodi u blistavu budućnost

Monsinjor kojeg Hercegovina voli tvrdi: Na putu smo koji vodi u blistavu budućnost

Apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Henryk Hoser, jedan od rijetkih crkvenih dužnosnika koje je cijela Hercegovina prihvatila,…

Nadbiskup Hoser u Međugorju primio izaslanstvo FPMOZ-a

Nadbiskup Hoser u Međugorju primio izaslanstvo FPMOZ-a

Nadbiskup Hoser u Međugorju primio izaslanstvo FPMOZ-a.

Mons. Henryk Hoser: Izrekao nešto posebno za cijelo Međugorje

Mons. Henryk Hoser: Izrekao nešto posebno za cijelo Međugorje

PAPIN IZASLANIK HOSER Izrekao nešto posebno za cijelo Međugorje, nazvao sebe jednim od njih