Aplikacija 'Moja patrola' dostupna bh. građanima: Otkriva radare i policijske kontrole

Osnovna ideja aplikacije je da se moderne tehnologije iskoriste za razmjenu informacija među vozačima. Akcent je na prisustvu policijskih patrola i…