#Modraš

Mostarsko blato, prikanci,kupanje i picigin

Mostarsko blato, prikanci,kupanje i picigin

Mostarsko blato je jugozapadno od Mostara na putu za Široki Brijeg, na 200-300 metara nadmorske visine