Prije točno 99 godina Gavrilo Pricip ubio Franca Ferdinanda i najavio početak rata

... trudnu suprugu Sofiju što je bio i povod za početak Prvog svjetskog rata. Kada je objavljeno da će nadvojvoda Franjo Ferdinand…