#mjesto posebnog pijeteta.

Vesna Bosanac: Svi u Vukovaru trebaju na Dan sjećanja biti u istoj koloni

Vesna Bosanac: Svi u Vukovaru trebaju na Dan sjećanja biti u istoj koloni

Sva neslaganja zbog dvojezičnih ploča mogu se izražavati prije i poslije, ali ne i od 18. do 20. studenoga.