#Mirta ili mrča

Mirta ili mrča (Myrtus communis)

Mirta ili mrča (Myrtus communis)

Mirta ili mrča (Myrtus communis) je zimzeleni grm, ili manje drvo, koje samoniklo raste po šikarama mediteranskog područja.