Hrvatska šalje vojnike u misiju u Bosnu i Hercegovinu

... podrške političkom procesu čiji je cilj omogućiti BiH da uz reforme nastavi svoj put prema euroatlanskim integracijama. Ova operacija…