Miroslav Raguž osuđen na dvije godine zatvora

Raguž je oglašen krivim da je za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između HVO-a i A RBiH kao pomoćnik zapovjednika SIS-a HVO-a u Brigadi …