Mirna Berend: Jakovčiću, žene lažu kada kažu da im veličina nije bitna

Znala sam da nas bezočno lažu, kradu i prave budalama. Znala sam da im plaće služe za kupovanje šibica. Ali da naši naistaknatuji…