Preko hrvatske granice sa osobnom iskaznicom?

... o viznim olakšicama u dijelu koji se odnosi na priznavanje osobnih iskaznica BiH kao dokumenta s kojim će se moći prelaziti granica između…