#Ministar vanjskih poslova BiH

Iz BiH na strana ratišta otišlo 300 ljudi

Iz BiH na strana ratišta otišlo 300 ljudi

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak: Novačenje i dalje traje