#Milena Šijan

Milena Šijan: Turističke potencijale BiH treba koristiti pametno i planirano

Milena Šijan: Turističke potencijale BiH treba koristiti pametno i planirano

Intervju s Milenom Šijan, stručnjakinjom koja će na konferenciji Apriori Turizam 2019. održati predavanje na temu Aktivni turizam i ispričati primjere dobre prakse…