#Milan Marinković

Na nadgrobni spomenik svoje supruge dao uklesati vaginu

Jedan se muškarac Velike Kruševice nakon suprugine smrti odlučio na doista nesvakidašnji pothvat.