#Melisa Avdić

Senida i Melisa: Ronaldu smo mahale grudima

Poslale smo mu ceduljicu na kojoj je pisalo vrijeme kada da se pojavi na prozoru svoje sobe.