Samo u darivanju jest preobrazba našega života i Božji blagoslov!

Međuljudski odnosi često su obilježeni interesima. Oni stvaraju očekivanja da drugi ispuni neku osobnu potrebu ili želju, zbog čega se vlastito pona…