#Mate Anić Jare

Čuvar Hercegovačke tradicije: Mate je rukama izradio 500 gusala

Čuvar Hercegovačke tradicije: Mate je rukama izradio 500 gusala

Da bi nastale, kaže, s drvom treba pričati.