Koristite Visa i MasterCard? Pažnja!

Još uvijek nije u potpunosti poznato kako je sigurnost probijena. Pretpostavlja se da su korisnici kartica zavarni lažnim transakcijama. Na…